Begreber

Begreber

Begreber

Begreber: Dette er stedet hvor du finder forklaringen på de fleste termer og begreber brugt i cryptoverdenen. Her kan du læse om alt fra A til Z. (Denne side vil blive opdateret løbende)

Altcoin:

Alternative coins, med andre ord betyder det at det er de resterende cryptocurrencies. Bemærk at Bitcoin og Ethereum ikke er Altcoins.

ATH (All time high):

All time high, er det højeste en cryptocurrency er kommet med henblik på den højeste pris den nogensinde har haft. Tit og ofte ville man så kende det modsatte, som er All Time Low.

Blockchain:

En blockchain er en digitaliseret, decentraliseret, offentlig ledger af alle cryptocurrency transaktioner. Det er konstant voksende som ‘færdige’ blokke (de seneste transaktioner) registreres og tilføjes i kronologisk rækkefølge. Det giver markedsdeltagerne mulighed for at holde styr på digitale valutatransaktioner uden central registrering. Hver node (en computer, der er tilsluttet netværket) får en kopi af blockchain, som downloades automatisk. Oprindeligt er det udviklet som regnskabsmetode til den virtuelle valuta Bitcoin, som er blockkæder – som bruger det såkaldte distribuerede ledger-teknologi (DLT) – vist i en række kommercielle applikationer i dag.

I øjeblikket er teknologien primært brugt til at verificere transaktioner inden for digitale valutaer. Selv om det er muligt at digitalisere, kode og indsætte næsten ethvert dokument i blockchain. Dermed skabes en uudslettelig rekord, der ikke kan ændres; Endvidere kan postens realitet verificeres af hele samfundet ved hjælp af blockchain i stedet for en enkelt centraliseret myndighed.

Bottom Out:

Markedet er ved at finde sin bund og tyder på at der vil komme en fremgang inden nærmeste fremtid.

Bullish:

Et marked der er bullish, er egentlig bare ment som at markedet har en kurve der er på vej op ad – samtidig at man forudser det kommer til at fortsætte et stykke tid. Det modsatte ville så være “Bearish”, som betyder at markedet er på vej ned og vil gøre det et stykke tid.

Distributed Ledger:

Meget kort fortalt, er det det modsatte af en centraliseret ledger. En distributed ledger er tit det du hører, når der tales om blockchain – hvilket er en distributed ledger. Alt information, sikkerhed og oplysninger er ikke styret af nogen person eller bank. Hele blockchainen er med til at kontrollere og verificere det der skal til, derfor kaldes det for decentralisering.

Exchanges:

Exchanges, på dansk er det bedre kendt som børser.

FOMO (Fear of Missing Out):

En følelse af at man simpelthen bliver nødt til at handle, før det er for sent. Man er med andre bord bange for at man ikke når med på toget inden priserne eksploderer.

FUD (Fear, Uncertainty and Doubt):

Frygt, usikkerhed og tvivl. Det kan siges meget kort og simpelt. Dette bruges til at tvinge folk til enten at lave panik-salg eller panik-køb, alt efter hvor godt skræmmekampagnerne virker.

FIAT:

FIAT er egentlig bare betydningen af landenes valutaer, dette kunne være Euro, USD eller noget så let som DKK.

HODL (Hold On for Dear Life):

Det betyder at man holder “long term”, som egentlig bare betyder at man egentlig har tænkt sig at holde på det man har i en lang periode. At sælge i denne periode, er altså ikke aktuelt.

ICO (Initial Coin Offering):

En ureguleret måde, hvormed der opdrættes midler til et nyt cryptocurrency i opstart. En Initial Coin Offering (ICO) anvendes ved opstart for at omgå den stramme og regulerede kapitalfrembringelsesproces, der kræves af venturekapitalister eller banker. I en ICO-kampagne sælges en procentdel af cryptocurrency til tidlige støttemodtagere i bytte for et lovligt betalingsmiddel eller andre cryptocurrencies, men normalt til Bitcoin.

Limit:

Ved handel på børser kan der sættes limit orders, altså du kan selv bestemme hvilken pris du vil købe eller sælge på og håbe på den falder eller stiger op til den pris du har sat.

Mining:

Mining af bitcoin eller andre cryptocurrencies vil på mange måder være et fjernt emne for den almene læser. Det er en matematisk udregning der sker ved hjælp af din GPU eller din CPU. Det er også sådan man holder blockchainen igang, for uden miners var der ikke nogen til at udregne dette.

Moon:

Stort set alle der kender til Bitcoin eller cryptocurrency, kender også til udtrykket moon. Her sigter man altså efter en stigning der er så stor, at den altså når helt til månen. Man bruger det tit hvis man tror af en cryptocurrency vil nå til skyerne og hele vejen til månen. Et eksempel kunne være “Stratis will reach the moon”.

Node:

Node er med andre ord en computer, der er forbundet til bitcoin netværket. Noden verificerer de transaktioner der kommer ind og sørger samtidig for at opbevarer en fuld kopi af blockchainen. På den måde er den hele tiden up-to-date.

Peer-to-Peer:

Med korte træk de handler der blevet lavet mellem hinanden. Her har du ikke behovet for en bank eller for den sags skyld en mellemmand. Mange foretrækker netop denne type handler, for at holde uvedkommende gæster udenfor.

Pump and dump:

Dette er noget vi desværre oplever rigtig tit indenfor cryptoverdenen. Man skal dog huske på, at dette også finder sted på aktiemarkedet. Nogle mennesker, oftest i grupper vælger at sige hvilke cryptocurrencies der skal købes og dermed fremprovokerer en prisstigning. Derefter sælger gruppen med profit og lader andre der hopper med på bøgen tabe penge.

Smart Contracts

Dette er blevet et kendt fænomen pga. af Ethereum, der især er gode til dette. Man skal dog huske på, at dette også kan gøres via. blockchain som hører bitcoin til. Her kan man uden menneskelig indblanding, rejse penge til formål hvor offentlige ressourcer ikke kan stoppe aftalerne.

Hval eller Whale:

En person med rigtig mange penge eller “dybe lommer”. Er i stand til at påvirken kursen på egen hånd, grundet hans mange “cryptocurrencies”. Dette kan have en stor indflydelse på markedsprisen som helhed.